Medior planeconoom

Location
Enschede
Start date
27/09/2021
End date
25/09/2022
Hours
20
Klant
Gemeente Enschede
Aanvraagnummer
SRQ153587
Share this request:

Medior Planeconoom

Weergave Organisatie:
Afdeling Gebieds- & Projectontwikkeling
Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer van het  domein Fysiek

Ondertitel
Binnen de afdeling G&PO zoeken wij voor inhuur een enthousiaste, ervaren medior planeconoom.

 
De organisatie
De afdeling Gebieds- & Projectontwikkeling maakt onderdeel uit van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer van het domein Fysiek. Het werkveld planeconomie is onderdeel van deze afdeling.

Functie-inhoud
Het doel van de functie is het inbrengen van de financiële, economische en planologische kennis in complexe projecten om daarmee een optimale balans te bereiken tussen het financiële en maatschappelijke rendement voor projecten in de stad.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het opstellen en bewaken van facilitaire exploitaties waarbij het gemeentelijk kostenverhaal gewaarborgd wordt. Het opstellen van exploitatieplannen en het maken van exploitatieplanberekeningen een vereiste is.
 • Het opstellen van business cases om daarmee input te geven aan de ruimtelijke investeringsstrategie van de gemeente Enschede.
 • Het zorgdragen voor de totstandkoming van de financiële en daarvan afgeleide ruimtelijke taakstellende kaders en de resultaatberekeningen van projecten.
 • Het ten aanzien van de projecten voortdurend actualiseren van de business cases (waaronder grondexploitaties, kostenverhaal, investeringen e.d.) en het bewaken en sturen van de financiële resultaten.
 • Het prognosticeren, plannen en optimaliseren van investeringen en opbrengsten en het aangeven van financiële kaders, alsmede het bepalen van het te realiseren financiële resultaat van projecten.
 • Het uitvoeren en mede ontwikkelen van de gebiedsontwikkelingstaken, gericht op de vastgoed-economische en financieel-economische aspecten op projectniveau.
 • Het onderhandelen over en het mede op inhoud opstellen van exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten met private en publieke partijen.
 • Het in nauwe samenwerking met de projectmanagers afspreken van de budgetten ten behoeve van het project en het zo nodig bijstellen hiervan.
 • Het geven van algemeen financieel advies m.b.t. ruimtelijke projecten.
 • Budgettering en bewaking van de uitvoerings- en plankosten van de projecten.

Functie-eisen

 • HBO+/WO niveau,  bijv. richting vastgoedeconomie en/of planologie
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het opstellen van exploitatieplannen
 • Aantoonbare kennis en ervaring met het maken van exploitatieplanberekeningen
 • Aantoonbare kennis en ervaring over het herzien van exploitatieplannen
 • Aantoonbare kennis over de overige taken en verantwoordelijkheden zoals genoemd

 

Inhuurdesk Gemeente Enschede

Inschrijven
Enschede
20
27/09/2021
08/09/2021
25/09/2022
Gemeente Enschede
SRQ153587
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Enschede
27/09/2021
25/09/2022
20

Medior Planeconoom

Weergave Organisatie:
Afdeling Gebieds- & Projectontwikkeling
Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer van het  domein Fysiek

Ondertitel
Binnen de afdeling G&PO zoeken wij voor inhuur een enthousiaste, ervaren medior planeconoom.

 
De organisatie
De afdeling Gebieds- & Projectontwikkeling maakt onderdeel uit van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling & Beheer van het domein Fysiek. Het werkveld planeconomie is onderdeel van deze afdeling.

Functie-inhoud
Het doel van de functie is het inbrengen van de financiële, economische en planologische kennis in complexe projecten om daarmee een optimale balans te bereiken tussen het financiële en maatschappelijke rendement voor projecten in de stad.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het opstellen en bewaken van facilitaire exploitaties waarbij het gemeentelijk kostenverhaal gewaarborgd wordt. Het opstellen van exploitatieplannen en het maken van exploitatieplanberekeningen een vereiste is.
 • Het opstellen van business cases om daarmee input te geven aan de ruimtelijke investeringsstrategie van de gemeente Enschede.
 • Het zorgdragen voor de totstandkoming van de financiële en daarvan afgeleide ruimtelijke taakstellende kaders en de resultaatberekeningen van projecten.
 • Het ten aanzien van de projecten voortdurend actualiseren van de business cases (waaronder grondexploitaties, kostenverhaal, investeringen e.d.) en het bewaken en sturen van de financiële resultaten.
 • Het prognosticeren, plannen en optimaliseren van investeringen en opbrengsten en het aangeven van financiële kaders, alsmede het bepalen van het te realiseren financiële resultaat van projecten.
 • Het uitvoeren en mede ontwikkelen van de gebiedsontwikkelingstaken, gericht op de vastgoed-economische en financieel-economische aspecten op projectniveau.
 • Het onderhandelen over en het mede op inhoud opstellen van exploitatie- en samenwerkingsovereenkomsten met private en publieke partijen.
 • Het in nauwe samenwerking met de projectmanagers afspreken van de budgetten ten behoeve van het project en het zo nodig bijstellen hiervan.
 • Het geven van algemeen financieel advies m.b.t. ruimtelijke projecten.
 • Budgettering en bewaking van de uitvoerings- en plankosten van de projecten.

Functie-eisen

 • HBO+/WO niveau,  bijv. richting vastgoedeconomie en/of planologie
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het opstellen van exploitatieplannen
 • Aantoonbare kennis en ervaring met het maken van exploitatieplanberekeningen
 • Aantoonbare kennis en ervaring over het herzien van exploitatieplannen
 • Aantoonbare kennis over de overige taken en verantwoordelijkheden zoals genoemd

 

Inloggen