Projectmanager creatieve broedplaatsen

Location
Stadskantoor Enschede
Start date
01/09/2024
End date
01/09/2025
Hours
12
Klant
Gemeente Enschede
Aanvraagnummer
SRQ174235
Share this request:

Projectmanager Creatieve Broedplaatsen bij de gemeente Enschede

In het nieuwe cultuurbeleid is o.a.  opgenomen “Meer ruimte voor experiment”. In het nieuwe cultuurbeleid is het opstellen van een uitvoeringsagenda Creatieve Broedplaatsen. In Enschede is er een vraag van 12.000 m2 voor creatief culturele/economische broedplaatsen. In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven op welke manier de gemeente Enschede deze m2 gaat realiseren. Vooruitlopend hierop zijn er op dit moment verschillende initiatieven rondom Creatieve Broedplaatsen die op zoek zijn naar een locatie en/of moeten verhuizen ivm een gebiedsontwikkeling. Het gaat  in eerste instantie om 5 concrete initiatieven.
De rol van de projectmanager is als volgt:
het verzorgen van het algehele project- en procesmanagement van verschillende initiatieven rondom Creatieve broedplaatsen die op zoek zijn naar een locatie en/of moeten verhuizen in verband met een gebiedsontwikkeling:

Met initiatiefnemers moet ene intake georganiseerd worden waarin in beeld wordt gebracht welke behoefte er spelen en welke mogelijke business case er opgesteld kan worden. Deze business case moet getoetst worden op haalbaarheid en voorgelegd worden voor bestuurlijke besluitvorming.
Indien er een geschikte locatie is gevonden dan moet deze getoetst worden of deze past bij de initiatiefnemer. Vanuit de gemeente wordt door de projectmanager de ambtelijk en bestuurlijke besluitvorming voorbereid. Initiatiefnemers moet  ondersteund worden bij de voorbereiding van  de ruimtelijke procedures:

Het eindresultaat is een locatie per broedplaats voor periode van 5 tot 10 jaar met een onderliggende businesscase en afspraken met eigenaar. Dit project legt de basis voor een goed omschreven werkproces voor toekomstige initiatieven.
Daarnaast levert de projectmanager op basis van zijn/haar ervaring input op het uitvoeringsprogramma en de inrichting van het werkproces.

De afdeling Gebieds- en projectontwikkeling
Je kunt ons zien als de kartrekkers van ontwikkelingen in de openbare ruimte en leefomgeving binnen de gemeente Enschede. Binnen onze 80-koppige afdeling vind je o.a. Planeconomen, Projectmanagers en -medewerkers, Juristen, Makelaars, Taxateurs  en diverse ondersteunende functies. Kortom, alle expertises die nodig zijn om de strategische ontwikkeling van de stad sterk te ondersteunen. We werken intensief samen met onze collega’s van Stadsingenieurs, Stadsdeelbeheer, Ontwerp en de afdeling Beleid.  

Dit zien we graag in jou terug:

 
 • Kennis en ervaring met projectmatig werken in het ruimtelijk domein/stedenbouw.
 • HBO/WO afgeronde opleiding. 
 • Minimaal 3 jaar ervaring in project management en culturele sector.
 • Kennis en ervaring met werken in (complexe-) bestuurlijke omgeving.
 • Resultaatgericht en daadkrachtig om projecten tot een goed eind te brengen.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, waardoor er nooit ruis op de lijn ontstaat.
 • Ervaringen in het netwerken en samenwerken met externe partners, zoals de culturele sector, beleid, de vastgoedwereld en bestemmen en vergunnen.
 • Kennis en ervaring met het beoordelen van business cases.
 • Goede onderhandelingsvaardigheden.
 • Werk ervaring/bekend zijn met regio Twente 

Duur van de inzet is een jaar, met een optie tot verlenging. De inzet zal 8-12 uur per week bedragen.
Het project kent een projectgroep waarin verschillende disciplines vanuit de gemeente betrokken zijn. De projectmanager werkt voor de Opdrachtgever Cultuur.

Inhuurdesk Gemeente Enschede

Direct link Inschrijven
Stadskantoor Enschede
12
01/09/2024
10/06/2024
01/09/2025
Gemeente Enschede
SRQ174235
Location:
Start date:
End date:
Hours:
Stadskantoor Enschede
01/09/2024
01/09/2025
12

Projectmanager Creatieve Broedplaatsen bij de gemeente Enschede

In het nieuwe cultuurbeleid is o.a.  opgenomen “Meer ruimte voor experiment”. In het nieuwe cultuurbeleid is het opstellen van een uitvoeringsagenda Creatieve Broedplaatsen. In Enschede is er een vraag van 12.000 m2 voor creatief culturele/economische broedplaatsen. In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven op welke manier de gemeente Enschede deze m2 gaat realiseren. Vooruitlopend hierop zijn er op dit moment verschillende initiatieven rondom Creatieve Broedplaatsen die op zoek zijn naar een locatie en/of moeten verhuizen ivm een gebiedsontwikkeling. Het gaat  in eerste instantie om 5 concrete initiatieven.
De rol van de projectmanager is als volgt:
het verzorgen van het algehele project- en procesmanagement van verschillende initiatieven rondom Creatieve broedplaatsen die op zoek zijn naar een locatie en/of moeten verhuizen in verband met een gebiedsontwikkeling:

Met initiatiefnemers moet ene intake georganiseerd worden waarin in beeld wordt gebracht welke behoefte er spelen en welke mogelijke business case er opgesteld kan worden. Deze business case moet getoetst worden op haalbaarheid en voorgelegd worden voor bestuurlijke besluitvorming.
Indien er een geschikte locatie is gevonden dan moet deze getoetst worden of deze past bij de initiatiefnemer. Vanuit de gemeente wordt door de projectmanager de ambtelijk en bestuurlijke besluitvorming voorbereid. Initiatiefnemers moet  ondersteund worden bij de voorbereiding van  de ruimtelijke procedures:

Het eindresultaat is een locatie per broedplaats voor periode van 5 tot 10 jaar met een onderliggende businesscase en afspraken met eigenaar. Dit project legt de basis voor een goed omschreven werkproces voor toekomstige initiatieven.
Daarnaast levert de projectmanager op basis van zijn/haar ervaring input op het uitvoeringsprogramma en de inrichting van het werkproces.

De afdeling Gebieds- en projectontwikkeling
Je kunt ons zien als de kartrekkers van ontwikkelingen in de openbare ruimte en leefomgeving binnen de gemeente Enschede. Binnen onze 80-koppige afdeling vind je o.a. Planeconomen, Projectmanagers en -medewerkers, Juristen, Makelaars, Taxateurs  en diverse ondersteunende functies. Kortom, alle expertises die nodig zijn om de strategische ontwikkeling van de stad sterk te ondersteunen. We werken intensief samen met onze collega’s van Stadsingenieurs, Stadsdeelbeheer, Ontwerp en de afdeling Beleid.  

Dit zien we graag in jou terug:

 
 • Kennis en ervaring met projectmatig werken in het ruimtelijk domein/stedenbouw.
 • HBO/WO afgeronde opleiding. 
 • Minimaal 3 jaar ervaring in project management en culturele sector.
 • Kennis en ervaring met werken in (complexe-) bestuurlijke omgeving.
 • Resultaatgericht en daadkrachtig om projecten tot een goed eind te brengen.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, waardoor er nooit ruis op de lijn ontstaat.
 • Ervaringen in het netwerken en samenwerken met externe partners, zoals de culturele sector, beleid, de vastgoedwereld en bestemmen en vergunnen.
 • Kennis en ervaring met het beoordelen van business cases.
 • Goede onderhandelingsvaardigheden.
 • Werk ervaring/bekend zijn met regio Twente 

Duur van de inzet is een jaar, met een optie tot verlenging. De inzet zal 8-12 uur per week bedragen.
Het project kent een projectgroep waarin verschillende disciplines vanuit de gemeente betrokken zijn. De projectmanager werkt voor de Opdrachtgever Cultuur.

Inloggen